Pozostałe usługi biura rachunkowego

liczenie na kalkulatorze

  • Pomoc przy zakładaniu i rejestracji firmy
  • Sporządzanie i składanie rocznej deklaracji podatkowej
  • Sporządzanie sprawozdań GUS
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Załatwianie zaświadczeń z US i ZUS o niezaleganiu w opłatach
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowo-finansowych
  • Sporządzanie na życzenie klienta raportów i analiz