Usługi księgowo-rachunkowe

komputer, klawiatura i dokumenty na biurku

Księgowość to nie tylko spełnienie obowiązku prowadzenia rachunkowości firmy. Jest ona także zasadniczym elementem zarządzania. Dlatego wraz z usługą rzetelnego zapisu procesów księgowych Twojej firmy dajesz sobie możliwość podjęcia najefektywniejszych decyzji biznesowych.

 

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie KPiR na podstawie dokumentów otrzymanych od klienta oraz dokumentów wewnętrznych
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji

 

Ryczałt ewidencjonowany

 • Prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dokumentów otrzymanych od klienta
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji rozrachunków
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji

 

Księgi handlowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dokumentów otrzymanych od klienta oraz dokumentów wewnętrznych
 • Prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji

 

Zakres świadczonych usług obejmuje również

 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów księgowych
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • Informowanie klienta o zmianach w przepisach prawnych z zakresu prowadzonej działalności
 • Sporządzanie pism i wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej
 • Odbiór dokumentów księgowych od klienta lub możliwość przesyłania zeskanowanych dokumentów na adres e-mail